Login
English Dansk

Projekt: Fremtidens boliger til ældre

De fire scenarier om fremtidens boliger til ældre beskriver fire forskellige måder at forholde sig til sin bolig og til det at blive ældre på, samt hvilke konsekvenser det har for fremtidens boliger til ældre.

Ud over de fire scenarier, der er døbt hverdagsromantikernede rygsækrejsende ældre,vidensakrobaterne og de lokale helte med tid og overskud, indeholder rapporten en lang række faktuelle oplysninger om ældreboliger i fortidigt og nutidigt perspektiv, analyser af hhv. ældrebegrebet og boligbegrebet samt en gennemgang af de væsentligste udviklingstendenser, der vil påvirke ældreboligområdet i fremtiden. Endelig er der i rapporten et grafisk bud på fire forskellige boligformer, der giver mening i de fire forskellige scenarier. De grafiske fremstillinger er udført af arkitekt Lene Wiell.

Rapporten kan gratis hentes som pdf-fil.
Bogen i trykt udgave er desværre udsolgt.

Rapporten blev præsenteret på en åben konference d. 8. september 2004. Ved konferencen var der også indlæg ved ældreforsker og forfatter Henning Kirk samt tidligere leder af laboratoriet for boligbyggeri på Kunstakademiets Arkitektskole, Karen Zahle. Instituttets præsentation af tendenser på ældreområdet samt de fire scenarier kan downloades her, og baggrunden for scenarierne kan downloades her. Foredraget af Henning Kirk kan downloades her.


Henvendelser vedrørende rapporten eller præsentationerne kan ske tiliff@iff.dk eller på +45 33 11 71 76.

              Bookmark and Share    

Copenhagen Institute for Futures Studies

Founded in 1970 by Professor Thorkil Kristensen, former Minister of Finance and Secretary-General of the OECD.    
We strengthen the basis for decision-making in public and private organizations by creating awareness of the future and highlighting its importance to the present.  

Select your own entrance to the future

Newsletter |     Membership |     Presentations |     Magazines |     Reports |     Projects  

About us

Who we are |     Contact |     Employees |     Members  

Contact the webmaster


    Copenhagen Institute for Futures Studies |     Amaliegade 5 C |     DK-1256 Copenhagen K |     +45 33117176 |     cifs@cifs.dk