Login
English Dansk

Paradiskvarteret – kvarterløft i parcelhuskvarterer

Dette fremtidsstudie er tænkt som et redskab til at arbejde med kvalitetsløft i landets parcelhuskvarterer. Der er primært fokus på de store parcelhuskvarterer fra 1960'erne og 1970'erne. Nogle af disse risikerer på grund af forældelse og beliggenhed at komme ind i en negativ spiral. Men for dem alle gælder, at den primære udfordring er at tilpasse parcelhusområderne til kravene hos på den ene side fremtidens børnefamilier, som der bliver færre af, og på den anden side til fremtidens seniorer og ældre, som der bliver mange flere af.

Projektet er udarbejdet for byfornyelsesenheden under Socialministeriet og omfatter:

  1. Hovedrapport: Fremtidens forstæder – kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne
  2. Resumé: Paradiskvarteret – parcelhuskvarterer i fremtiden
  3. Værktøj til konkret brug ved kvalitetsløft i kommuner m.v.

Fremtidsstudiet fra Instituttet for Fremtidsforskning om fremtidens parcelhuskvarterer indeholder følgende 5 hovedkonklusioner:

  • Polarisering i parcelhussektoren udfra beliggenhed.
  • Fremtidens ældrebolig er et parcelhus.
  • Øget mobilitet mellem parcelhuse og andre boliger bliver vigtigere.
  • Omgivelserne og det sociale liv i parcelhuskvarterer vægtes højere.
  • Kvarterløft på privat basis kan gøre parcelhusområder mere attraktive.

Rapport og værktøj tænkes benyttet af kommuner, grundejerforeninger og andre aktører, der ønsker at sætte kvalitetsløft i parcelhuskvarterer på dagsordenen.

  1. En kort gennemgang af de 5 vigtigste konklusioner i projektet

Instituttet for Fremtidsforskning, maj 2005.

Kontaktperson: Niels Bøttger-Rasmussen.


              Bookmark and Share    

Copenhagen Institute for Futures Studies

Founded in 1970 by Professor Thorkil Kristensen, former Minister of Finance and Secretary-General of the OECD.    
We strengthen the basis for decision-making in public and private organizations by creating awareness of the future and highlighting its importance to the present.  

Select your own entrance to the future

Newsletter |     Membership |     Presentations |     Magazines |     Reports |     Projects  

About us

Who we are |     Contact |     Employees |     Members  

Contact the webmaster


    Copenhagen Institute for Futures Studies |     Amaliegade 5 C |     DK-1256 Copenhagen K |     +45 33117176 |     cifs@cifs.dk