Login
English Dansk

EUROCONSTRUCT: Byggeri og anlægsvirksomhed i Europa 2014-2016

Facts og forecasts for byggeri og anlægsvirksomhed i 19 lande

EUROCONSTRUCT giver detaljerede, veldokumenterede analyser og prognoser for de kommende års byggeri og anlæg for i alt 19 lande i Vest- og Centraleuropa, baseret på specialiserede, lokale partnere (For lande og partnere, se nedenfor). EUROCONSTRUCT giver dermed et uovertruffent bud på de nærmeste års udvikling for byggeri & anlægsvirksomhed i Europa.

Instituttet for Fremtidsforskning er dansk medlem i Euroconstruct-netværket og står som sådan for bidrag til de analyser og forecasts for de næste 2-3 år, der udsendes ca. hvert halve år.

For mere om EUROCONSTRUCTs forecasts, rapporter og andet materiale, samt strategiudvikling i forhold til byudvikling, bygge-behov på langt sigt, byggeriets brancher og organisation, byggematerialer (og meget andet), kontakt venligst seniorkonsulent Anders Bjerre, IFF.

_____________________________________________________________________________

NYT: Forecasts 2015-2017 / EUROCONSTRUCT-rapporten.

De næste års udvikling i byggeri og anlægsvirksomhed i 19 lande i Central- og Vesteuropa, analyseret og dokumenteret med detaljerede tabeller for hele byggeriet og en lang række delsektorer frem til og med 2016 i hvert af landene.

Dvs: Det store overblik og mange detaljer for bygge- og anlæg på de 19 vigtigste markeder til og med 2017.

Rapporten kan købes på IFF. Kontakt Anders Bjerre abj@cifs.dk

Note: Clients from other countries in the Euroconstruct area are requested to contact their local representative.

_____________________________________________________________________________

The EUROCONSTRUCT Report, June 2015: Construction forecasts 2015-2017

Data, analyser, prognoser og overblik 2011-2017 for 19 lande i Vest- og Centraleuropa til jeres planlægning og strategiarbejde.

Pakken indeholder:

- Overblik 2011-17: Detaljerede data, dokumenterede analyser og forecasts, både for lande og for delsektorer i byggeri og anlæg

- Overblik på én side / én tabel for hvert af de 19 lande i 2011-2017

- Dvs. et samlet billede af fremtidens markedsvilkår for jeres organisation i 19 vigtige lande

- Overblik på én side / én tabel for vigtige delsektorers udvikling i hvert af de 19 lande i 2011-2017

- Tabellerne gør det let at arbejde videre og kombinere med egne data

_____________________________________________________________________________

Detaljer om EUROCONSTRUCT June 2015-pakken og det konkrete tilbud

Der er tre elementer i pakken – alt på engelsk:

1.Country Report:

Analyser + ret detaljerede tabeller for udviklingen til og med 2017 for 19 lande (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, UK, Ungarn, Østrig).

I alt ca. 400 sider, med 10-20 sider om hvert af de 19 lande.

Indholdsfortegnelse EUROCONSTRUCT Country Report June 2015: Table of Contents & List of Network members

Demo of country tables

2.Summary Report:

Det brede overblik, med tematiske analyser, fx nyt boligbyggeri i Europa, og tværgående, tematiske tabeller for alle landene under ét. Omkring 150 sider.

Der er ca. 60 standardtabeller, der viser udviklingen efter tema. Her ses udviklingen i alle 19 lande for fx boligbyggeri, hospitalsbyggeri eller andet fra 2011 til 2017 på én side.

EUROCONSTRUCT Summary Report June 2015: Table of Contents

Table overview Summary Report June 2015

3.Datafiler med omfattende data og forecast-tabeller:

Svarende til oversigtstabellerne i Summary Report, totalt omkring 10.000 enkeltdata. Gør det let og hurtigt at analysere fremtiden med jeres specifikke fokus ud fra EUROCONSTRUCTs data og forecasts.

Hele pakken koster 15.000 kr. + moms.

NB: Materialet er fortroligt. Indholdet må ikke gengives udenfor køber-virksomheden uden forudgående aftale med IFF.

Rapporterne kan købes ved henvendelse til seniorforsker Anders Bjerre, IFF eller via IFFs sekretariat, iff@iff.dk.

Bemærk at IFFs virksomhedsmedlemmer i Danmark tilbydes rapporterne til favørpris – kontakt Anders Bjerre, abj@cifs.dk, desangående. Bemærk også at køb fra et af de øvrige lande, der er med i Euroconstruct-netværket, må ske fra den lokale partner – medmindre din virksomhed er repræsenteret i Danmark.

_____________________________________________________________________________

Long-term CONSTRUCTION DATABASE, baseret på EUROCONSTRUCTs data og forecasts (Ikke indeholdt i Euroconstruct-tilbuddet ovenfor)

Denne database er det ideelle udgangspunkt for analyse af langsigtede tendenser på jeres markeder. Tilsvarende er den ideel til at udvikle ’skræddersyede’ forecasts for jeres egne markeder, da den indeholder EUROCONSTRUCTs forecasts for 2015-17.

”Long-term Construction Database” dækker de fleste af variablerne i EUROCONSTRUCT-rapporterne fra omkring 1995, og næsten alle variabler fra omkring 2000: Efterhånden som rapporternes dækning er udvidet er databasens dækning udviklet tilsvarende.

Basis er de aktuelle EUROCONSTRUCT-forecasts samt EUROCONSTRUCT-rapporterne fra tidligere år. Bemærk at der ikke er foretaget fuldstændig afstemning af de historiske data; vi har anvendt de publicerede data, men har ikke mulighed for at foretage bagudrettede justeringer for de enkelte lande. Dette er en design-beslutning: Vi har foretrukket at udvikle en database med bred dækning, selvom dette giver mindre unøjagtigheder, snarere end at begrænse databasens indhold meget stærkt.

Kontakt venligst seniorforsker Anders Bjerre, IFF.

IFF for information om priser og tilgængelighed.

Long-term Construction DB Data by country and year

_____________________________________________________________________________

EUROCONSTRUCT Netværket dækker 19 lande i Vest- og Central-Øst Europa

Mere info om netværket på www.euroconstruct.org


Publications

Overview

Member Reports

SCENARIO magazine

Euroconstruct

Articles

Books

Newsletters

 

              Bookmark and Share    

Copenhagen Institute for Futures Studies

Founded in 1970 by Professor Thorkil Kristensen, former Minister of Finance and Secretary-General of the OECD.    
We strengthen the basis for decision-making in public and private organizations by creating awareness of the future and highlighting its importance to the present.  

Select your own entrance to the future

Newsletter |     Membership |     Presentations |     Magazines |     Reports |     Projects  

About us

Who we are |     Contact |     Employees |     Members  

Contact the webmaster


    Copenhagen Institute for Futures Studies |     Amaliegade 5 C |     DK-1256 Copenhagen K |     +45 33117176 |     cifs@cifs.dk