Login
English Dansk

Futureorientation - 2005

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |  1999-2002

FO 6/2005: The Global issue

 

How global are you? You probably have a pair of Diesel jeans in your closet, and a Coca-Cola in your refrigerator. You download music on your iPod from musicians around the world. You dream of a Louis Vuitton bag for a holiday gift, or a tailored Italian suit. You eat burgers, sushi, feta cheese, French cheese, and Spanish sausage. You drive a Volkswagen, but wish for an Alfa-Romeo Spyder. You like cafés, and drink lattés, and have a favorite mineral water. You belong to the urban elite - the creative class. But does that make you global?

 FO 5/2005: The Innovation issue

Innovation is the future you help create. You know the future is always chasing you. New technology you didn't know you needed yesterday is technology that will be obsolete tomorrow. Just keeping up is a full-time job. And you never have enough time - just enough time to make the 7:15 to Shinjuku. If you want to turn OFF, you have to do it yourself, and sometimes that's just what you have to do to be inspired, creative, and innovative.

FO 4/2005: Medier og magt (only in Danish)

Mediebranchen, i hvert fald den mere traditionelle del af den, er en af de brancher, der står overfor de allerstørste udfordringer og forandringer. Hele grundlaget for dens eksistens vakler i disse år. Teknologien, informations- og vidensamfundet, individualiseringen, globaliseringen, specialiseringen og Creative Man - det er alle tendenser, der nedbryder den mediebranche, vi hidtil har kendt.

FO 3/2005: Ledelse og organisationsudvikling (only in Danish)

Ledelse og organisationsudvikling handler om at få mennesker og organisationer til at passe sammen – til at gå i hak, som velsmurte tandhjul, der er skabt for hinanden. Det er langt fra realiteterne i dag, og i dette temanummer får du en række bud på, hvad der skal til, og hvordan det kan lade sig gøre i fremtiden. Alle temaartikler handler på den ene eller den anden måde om fremtidens vigtigste råstof: mennesket.

FO 2/2005: Fødevarer (only in Danish)

Det er da mærkeligt, at vi bruger så få penge på noget af det mest nærende i vores tilværelse: vores mad. Der mangler jo ikke ligefrem gennemtænkte og kreative produkter til alt det uden om og ved siden af maden: boligen, køkkenet, kogebøgerne, gryderne og alt det andet grej. Alligevel spiser vi os usunde og tykke i dårlig kvalitet. Er det, fordi vi ikke vil betale det, sundhed og kvalitet koster? Eller er det kreativitet og innovation i fødevarebranchen, der mangler?

FO 1/2005: Fremtidsorientering 30 år/Virksomhedens nye dagsorden (only in Danish)

Fanget på bundlinjen! Langt de fleste virksomheder stadig lever efter økonomiske principper, som er mere end 500 år gamle. På virksomhedernes nye dagsorden er det ikke længere kapital, der er den vigtigste produktionsfaktor. Det er mennesker, der skaber værdi i vidensamfundet, og det er på høje tid, at virksomheder og organisationer tager deres nye rolle alvorligt.


Navigation

FO/futureorientation

About FO

Archive

Order a free issue

Subscription

Contact the editor

Search articles

              Bookmark and Share    

Copenhagen Institute for Futures Studies

Founded in 1970 by Professor Thorkil Kristensen, former Minister of Finance and Secretary-General of the OECD.    
We strengthen the basis for decision-making in public and private organizations by creating awareness of the future and highlighting its importance to the present.  

Select your own entrance to the future

Newsletter |     Membership |     Presentations |     Magazines |     Reports |     Projects  

About us

Who we are |     Contact |     Employees |     Members  

Contact the webmaster


    Copenhagen Institute for Futures Studies |     Amaliegade 5 C |     DK-1256 Copenhagen K |     +45 33117176 |     cifs@cifs.dk