BIG HISTORY-projektet

Big History-projektet arbejder på at etablere et Center for Big History, der har som opgave at formulere og fremme den videnskabelige oprindelsesfortælling fra rumtidens begyndelse og til i dag.

BIG HISTORY-projektet

Center for Big History er et forskningsbaseret oplysningscenter med ønsket opstart i 2024.

Formålet med centeret er at bidrage til befolkningens forståelse af sammenhængen mellem kosmos, planet og menneske.

Centeret er almennyttigt og virker til gavn for samfundets udvikling. Målgruppen er voksne mennesker i det danske rigsfællesskab.

Big History

Big History er en akademisk disciplin, som arbejder med udviklingshistorien fra Big Bang til det moderne menneske. Det sker i en tværfaglig naturvidenskabelig bestræbelse.

Center for Big History kommer til at arbejde på tre ligeværdige indholdsområder, som både hver for sig og samlet afspejler en selvorganiseret udvikling mod stigende kompleksitet (emergens):

  • Den fysiske verden fra Big Bang og frem, dvs. knapt 14 milliarder år.
  • Den biologiske verden fra livets fremkomst på Jorden og frem, dvs. cirka 4 milliarder år.
  • Den selvbevidste verden fra Homo sapiens og frem, dvs. cirka 200.000 år.

Relevans

Verden undergår netop nu to forbundne biodiversitets- og klimakriser, som har forstærket behovet for viden, der fokuserer på helhed og systemiske forhold samt menneskets plads i den store sammenhæng. Netop dette kan Big History-tilgangen tilvejebringe.

I en tid, hvor populistisk nationalisme og fake news virker for at fragmentere menneskeheden, er der desuden behov for at finde samlende perspektiver, der kan imødegå disse centrifugale tendenser. Dette vil Center for Big History bidrage til med udgangspunkt i videnskab:

  • Big History er en fortællende disciplin og dermed en stærk disciplin i et samfundsmæssigt, oplysende perspektiv.

Output

Centerets oplysnings- og formidlingsaktiviteter vil falde på fem forskellige områder:

  • Bøger (narrativ nonfiktion)
  • Lydfortællinger (podcasts i montage-genren)
  • Digital formidling
  • Åbne arrangementer (live)
  • Bidrag til den offentlige samtale og debat.

Videnskabelig forankring

Centerets nøglemedarbejdere har kvalifikationer på ph.d.-niveau, men er ansat som formidlere, ikke forskere. For at sikre videnskabelig forankring, rådgives centeret af et videnskabeligt panel af 10 universitetsforskere fra primært naturvidenskabelige fagområder.

Er du interesseret i at høre mere?