Mentale konsekvenser af social distancering i sport og kultur

Rapport om de mentale konsekvenser af social distancering i kultur og sport under COVID-19-krisen.

Mentale konsekvenser af social distancering i sport og kultur

Sport og kultur har potentiale til at fremme nye muligheder efter COVID-19-krisen. Det er en af konklusionerne i denne rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning.

OPGAVE

Udvikling af en scenarierapport om de mentale konsekvenser af social distancering i kultur og sport under COVID-19-krisen.

KLIENT

Rapporten blev udarbejdet med en donation fra Velliv Foreningen som en del af deres COVID-19-pulje.

MÅLSÆTNING

Studier har vist at tidligere epidemier, pandemier og andre større katastrofer har haft alvorlige psykiske konsekvenser for den påvirkede befolkning, men der findes stadig ikke meget viden om konsekvenserne af social distancering i vores samfund og på vores mentale tilstand.

Et spørgsmål blandt mange er, om situationen vil skabe ny optimisme om eksisterende muligheder og alternativer, eller om vi vil lukke os inde i bobler, hvor ustabilitet og det konstante behov for at ændre vaner vil påvirke vores mentale tilstand. Samtidig er det interessant, hvad krisen kommer til at betyde for fremtidens fællesskaber og mødesteder. Vil vi efter pandemien gøre tingene på samme måde som før, eller vil vi se varige ændringer?

PROCES OG RESULTAT

I denne rapport har vi opridset seks megatrends og fire fremtidsscenarier om fremtidens sport- og kulturliv. Her bliver der sat spotlight på en række vigtige spørgsmål og mulige udviklingsveje for sport- og kultursektoren. Hvilken rolle bør kultur og sport have i fremtiden set ud fra et bredt sundhedsperspektiv - i relation til både arbejdsliv og privatliv?

Et af scenarierne peger på det faktum, at sport og kultur har potentiale til at facilitere flere muligheder under og efter krisen og kan være en drivkraft i udviklingen af fremtidens civilsamfund. Et fornyet fokus på værdien af sport og kultur med et bredere generelt sundhedsfokus kan skabe nye initiativer, for eksempel ved at udvikle og bevare bedre mødesteder og fællesskaber, så vi kan understøtte folks mentale sundhed gennem livet med kultur og sport som en central medspiller.

Rapporten blev udarbejdet med en donation fra Velliv Foreningen som en del af dennes COVID-19-pulje.

DOWNLOAD
Ønsker du at vide mere om denne rapport?