PARTNERSTUDIE: BYRUM 2025

Vi stiller skarpt på fremtidens byrum – for at komme med konkret indsigt i hvordan vi skaber liv og forretning i byrummet alle dets mødesteder.

Vi initierede projektet i begyndelsen af 2020, og med coronakrisen bliver det mere påkrævet at drøfte hvad der kommer til at ske med vores byrum, butikker, handelsgader og fællesskaber. Betyder en periode med et lukket Danmark at vi fremadrettet handler mere på nettet og spise hjemme? Eller er behovet steget for at komme ud, være sammen, og mødes, snakke, shoppe, købe ind og spise ude? Det vil vi gerne sætte fokus på i partnerstudiet BYRUM 2025.

Hvad handler det om?

I forløbet samles forskellige og vigtige aktører om at udvikle BYRUM 2025 indsigter til konkrete strategiske initiativer, der skal fremtidssikre liv i byrummet og butikker. 

Partnerstudiet strækker sig over et år (fra Q4 2020-Q3 2021), og involvere en fast gruppe af deltagere fra ca. 20 forskellige organisationer. Der vil ikke være direkte konkurrenter i forløbet.

I forløbet vil vi i fællesskab bl.a. svare på nedenstående udfordringer og spørgsmål:

 • Hvordan vil mennesker i en digital virkelighed interagere med byen fremover - og hvad betyder det for sociale relationer, detailhandel og kulturliv?
 • Hvordan vil folk i fremtiden forholde sig til det analoge møde og mødesteder i byen?
 • Hvordan vil byens handelsliv udvikle sig?
 • Hvordan vil byens kulturliv udvikle sig?
 • Hvordan vil byens transportinfrastruktur udvikle sig?

Konklusionen er ikke givet på forhånd. Den samskabes og formes af deltagerne undervejs.

Gennem deltagelse i BYRUM 2025 opnår den enkelte deltager:

 • Bearbejdning og løsning af egen business case omkring egne aktiver i byen
 • Strategisk viden, rammer og pejlemærker for at skabe afgørende værdi i fremtidens analoge og digitale kontaktpunkter
 • Netværks-, samarbejds- og forretningsmuligheder på tværs af sektorer
 • Viden til interne innovations- og strategiprocesser for fremtidssikring og udvikling af byer og forretninger
 • Indsigt om hvordan møder og mødesteder bliver værdifulde og skaber forretning i en digital virkelighed
 • ”Best” og ”next practices” for byer, oplevelser, møder og mødesteder.
 • Kommunikations- og positioneringsplatform til eksternt at skabe værdi for relationer og kunder 
Er du interesseret i at høre mere eller ønsker du at blive en del af partnerstudiet?