Delfistudie: Hydrogen i fremtiden

Et 'Future Watch'-studie om Power-to-X og hydrogenøkonomi

Delfistudie: Hydrogen i fremtiden
Udgivelse af vores 'Future Watch'-studie

Vi er stolte af at kunne præsentere vores 'Future Watch'-studie om grøn hydrogens fremtid, udviklet i samarbejde med Business Finland.

Delfistudiet samler eksperters syn på 'carbon prices', tiden til at andre lav-udlednings ressourcer kan udvikle sig, samt størrelsen af fremtidens marked. Vi fik input til studiet fra i alt 58 internationale eksperter, på tværs af uddannelsessektoren, den private sektor og regeringsagenturer. Vi har spurgt dem om markedets globale aspekt, geografiske forskelle, og hvilke industrier, der kommer til at drive den globale efterspørgsel, hvilke lande, der kommer til at lede vejen, og hvem der kommer til at være de centrale aktører.

Studiets resultater peger på, at 'carbon prices' og regeringers ageren ift. markedsskabelse vil være de vigtigste drivkræfter i forhold til udbredelsen af hydrogen. Hovedkonklusionerne i rapporten er, at fremtiden ser lys ud for hydrogen, men studiet understreger også en stor grad af usikkerhed, hvilket er at forvente, når man taler om en teknologi, hvor markedet stadig skal udvikles.

Download og læs rapporten gratis nedenfor (på engelsk).

Har du lyst til at vide mere om denne rapport?