Vilkår og betingelser

Sidst opdateret 12. juni 2020

ACCEPT AF VILKÅR

Nedenstående vilkår og betingelser er en juridisk bindende aftale mellem dig, enten personligt eller på vegne af en juridisk enhed (“dig”, “du” eller “din/dit”) og Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies (“vi”, “os” eller “vores”), angående din adgang til brugen af hjemmesiden https://cifs.dk såvel som andre medieformer, mediekanaler, mobile websites eller app relateret dertil, linket dertil eller på anden vis forbundet dertil (samlet: “webstedet”).

Du medgiver at ved at tilgå webstedet, har du læst, forstået og accepteret alle disse vilkår og betingelser. Dersom du ikke accepterer alle vilkår og betingelser, er det dig eksplicit forbudt at bruge webstedet, og du skal øjeblikkeligt forlade det.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der måtte blive opslået på webstedet fra tid til anden, bliver dermed eksplicit en del af webstedet. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at foretage ændringer eller modifikationer i disse vilkår og betingelser til enhver tid og af enhver grund.

Vi gør dig opmærksom på ændringer ved at opdatere datoen for “Sidst opdateret” på siden med disse vilkår og betingelser, og du fraskriver dig retten til at modtage direkte information om eventuelle sådanne ændringer.

Det er din pligt at jævnligt gennemse disse vilkår og betingelser og holde dig informeret om opdateringer. Du vil være underlagt, og anset for at være opmærksom på, alle ændringer i vilkår og betingelser gennem dit fortsatte brug af webstedet efter den dato hvor sådanne reviderede vilkår og betingelser bliver slået op.

Informationen på webstedet er ikke beregnet til videredistribution eller brug af personer eller enheder i nogen jurisdiktion eller nation hvor en sådan distribution strider mod gældende love eller forskrifter eller som vil kræve at vi registrerer os i den givne jurisdiktion eller nation.

Det betyder at personer som vælger at tilgå webstedet fra andre placeringer gør dette på eget initiativ og er alene ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og i den grad at lokal lovgivning er relvant. 

OPHAVSRET

Hvor andet ikke er angivet, har vi ophavsret til webstedet og den/de kildekoder, databaser, funktionaliteter, software, websidedesign, lydoptagelser, videoer, tekster, fotos og grafik på websitet (samlet: “indhold”), og de trademarks, servicemærker og logoer der vises (“mærkater”) er ejet og kontrolleret af os eller vi har licens til at bruge dem. Alt dette er beskyttet af gældende ophavsret og øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder og lovgivning om illoyal konkurrence.

Indhold og mærkater er gjort tilgængelige på webstedet “AS IS” alene til din information og personlige brug. Undtaget hvor det eksplicit er tilladt i disse vilkår og betingelser må ingen dele af webstedet, indhold og mærkater kopieres, gengives, aggregeres, genudgives, uploades, opslås, vises offentligt, kodes, oversættes, udsendes, distribueres, sælges, gives licens til eller på anden vis udnyttes til nogen form for kommercielt formål, medmindre eksplicit skrevet tilladelse er givet på forhånd.

Hvis du er berettiget til brug af webstedet, har du en begrænset tilladelse til at tilgå og bruge webstedet og downloade og kopiere indhold som du har berettiget adgang til, alene til personlig, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder som ikke eksplicit er givet dig i og på webstedet, indholdet og markørerne.

BRUGERREPRÆSENTATION

Ved brug af webstedet står du inde for og garanterer at:

[(1) Alle registreringsoplysninger du giver er sande, nøjagtige, gældende og fuldstændige; (2) Du vil opdatere nøjagtigheden af sådan information og prompte opdatere registreringsoplysninger hvor nødvendigt;]

(3) Du har jurisdisk kapacitet og accepterer at overholde disse vilkår og betingelser;

(4) Du ikke er mindreårig i den jurisdiktion du bor i[, eller hvsi du er mindreårig, at du har fået dine forældres tilladelse til at bruge webstedet];

(5) Du ikke vil tilgå webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, for eksempel en robot, kode, eller andet;

(6) Du vil ikke benytte webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål;

(7) Din brug af webstedet ikke strider mod nogen gældende love eller forskrifter.

Hvis du leverer oplysninger som er usande, unøjagtige, ikke længere gældende eller ufuldstændige, forbeholder vi os retten til at suspendere eller slette din konto og nægte dig al nutidig og fremtidig brug af webstedet eller dele deraf.

BRUGERREGISTRERING

Abonnenter er forpligtet til at registrere sig på webstedet. Du accepterer at holde dit password fortroligt og at du vil blive holdt ansvarlig for al brug af din konto og dit password.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke tilgå eller benytte webstedet med andre formål de, som vi har gjort webstedet tilgængelig for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle tiltag ud over de, som specifikt er godkendte af os.

Som bruger af webstedet accepterer du at undlade at:

 1. systematisk indsamle data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller udarbejde, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller et katalog uden skriftlig tilladelse fra os.
 2. gøre uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller brugeres email-adresser via elektroniske eller andre metoder for at sende uopfordrede emails, eller oprette brugerkonti ved hjælp af automatiserede midler eller under falske forudsætninger.
 3. benytte en købsagent eller indkøbsagent til at foretage indkøb på webstedet.
 4. bruge webstedet til a gøre reklame eller tilbyde at sælge produkter eller services.
 5. omgå, deaktivere eller på anden vis interferere med sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller dets indhold.
 6. engagere dig i uautoriseret framing af eller links til webstedet.
 7. narre, bedrage eller vildlede os eller andre brugere, særligt med det formål at opsnappe følsomme kontooplysninger såsom brugeres passwords.
 8. gøre utidig brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller upassende opførsel.
 9. engagere dig i automatiseret brug af systemet, såsom at bruge kode til at sende kommentarer eller meddelelser eller benytte data mining, robotter eller tilsvarende dataindsamlingsværktøjer.
 10. interferere med. forstyrre eller skabe unødig belastning på webstedet eller netværk eller tjenester knytte til webstedet.
 11. forsøge at udgive dig for at være en anden bruger eller person eller benytte en anden brugers brugernavn.
 12. sælge eller på anden vis overdrage din profil.
 13. bruge information hentet på webstedet til at genere eller gøre skade på en anden person.
 14. bruge webstedet som del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden vis bruge webstedet og/eller dets indhold til indkomstgivende tiltag eller kommerciel virksomhed.
 15. afkode, dekompilere, disassemble eller reverse-engineer noget af det software som udgør webstedet eller dele heraf.
 16. forsøge at omgå funktioner på webstedet, der har til formål at forhindre eller begrænse adgang til webstedet eller dele heraf.
 17. genere, plage, intimidere eller true nogen af vores ansatte eller agenter der er beskæftiget med at gøre nogen del af webstedet tilgængelig for dig.
 18. slette notitser om copyright eller anden ophavsret fra noget indhold på/fra webstedet.
 19. kopiere eller modificere noget af webstedets software, herunder (men ikke begrænset til) Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 20. uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virusser, trojanske heste eller andet generende materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver eller spam (gentagne opslag af gentagende tekst) som generer nogen parts uforstyrrede brug af og glæde ved webstedet eller modificere, skabe, forstyrre, ændre eller interferere med webstedets brug, funktioner, drift eller vedligeholdelse.
 21. uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) noget materiale der fungerer som passiv eller aktiv indsamlings- eller overførselsmekanisme, herunder uden undtagelser clear graphics interchange-formater (“gif'er”), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller øvrige tiltag (ofte kaldet “spyware” eller “passive collection mechanisms” eller “pcms”), ud over når det sker ved brug af en gængs søgemaskine eller internet-browser.
 22. brug, opstart, udvikling eller distribution af automatiserede systemer, herunder uden begrænsning enhver spider, robot, cheat utility, scraper, eller offlinelæser der tilgår webstedet, samt brug eller opstart af enhver for uautoriseret kode eller anden software.
 23. nedgøre, tilsmudse eller på anden vis gøre skade på (efter vores bedømmelse) os og/eller webstedet.
 24. benytte webstedet på måder der ikke henholder sig til gældende love eller forskrifter.
 25. [øvrige]

BRUGERGENERERET INDHOLD

gWebstedet kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, message boards, online fora eller andre funktioner og kan give dig mulighed for at skabe, indsende, opslå, vise, overføre, performe, udgive, distribuere eller udsende indhold og materiale til os eller på webstedet, herunder (men ikke begrænset til) tekster, noter, videoer, lydoptagelser, fotografier, grafik, kommentarer, foreslag, personlig information eller andet materiale (samlet: “bidrag”).

Bidrag kan muligvis tilgås af andre af webstedets brugere eller via tredjeparts-websteder. Dermed må dine bidrag anses som værende ikke-fortrologe og ikke-proprietære. Når du skaber eller gør et bidrag tilgængeligt, garanterer du derved og står ved, at:

 1. skabelsen, distributionen, overførslen, offentlig visning eller performance af dit bidrag, og adgang til, download af elelr kopiering af samme ikke vil eller vil kunne krænke ejendomsrettigheder, herunder (men ikke begrænset til) copyright, patenter, trademarks, handelshemmeligheder eller moralske rettigheder, der tilhører nogen tredjepart.
 2. du er skaber og ejer af bidraget eller har de nødvendige brugsrettigheder, ophavsret, tilsagn, tilladelse med mere til at bruge bidraget og til at vi, webstedet, og andre brugere af webstedet kan bruge bidraget på alle måder påtænkt af webstedet og disse vilkår og betingelser.
 3. du har skriftlig skriftligt samtykke, tilsagn og/eller tilladelse fra ethvert identificerbart individ i dit bidrag til at bruge vedkommendes navn og portrætlighed til at for at muliggøre inkludering og brug af dit bidrag på enhver måde påtænkt af webstedet og disse vilkår og betingelser.
 4. dit bidrag ikke er falsificeret, unøjagtigt eller vildledende.
 5. dit bidrag ikke er uopfordret eller uautoriseret reklame, promovering, pyramidespil, kædebreve, spam, masseudsendelse eller anden form for kommerciel henvendelse.
 6. dit bidrag ikke (efter vores vurdering) er obskønt, liderligt, pornografisk, beskidt, voldeligt, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødeligt.
 7. dit bidrag ikke nedgør, latterliggør, håner, intimiderer eller er groft over for nogen .
 8. dit bidrag ikke taler for voldelig omvæltning af nogen regering eller tilskynder eller opmuntrer til eller truer med fysisk skade mod nogen.
 9. dit bidrag ikke bryder med nogen gældende love, forskrifter. eller reglementer.
 10. dit bidrag ikke krænker nogen tredjeparts privatliv eller reklamationsrettigheder.
 11. dit bidrag ikke indeholder noget materiale der søger personlig information fra nogen under 18 år eller udnytter nogen under 18 på en seksuel eller voldelig måde.
 12. dit bidrag ikke krænker nogen lokal eller national lov om børnepornografi eller som på anden vis søger at beskytte mindreåriges sundhed og trivsel.
 13. dit bidrag ikke indeholder nogen stødende kommentarer forbundet med race, nationalitet, køn, seksuel præference eller fysiske handicap.
 14. dit bidrag ikke på anden vis krænker, eller linker til materiale der krænker, nogen del af disse vilkår og betingelser eller nogen gældende love eller forskrifter.

Enhver brug af webstedet som ikke følger det foregående, krænker disse vilkår og betingelser og kan resultere i blandt andet opsigelse eller suspendering af din ret til at bruge webstedet.

MOBILAPP-LICENS

Brugslicens

Hvis du tilgår webstedet med en mobilapp, giver vi dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til at installere og bruge mobilappen på trådløse enheder som du ejer eller bestyrer og til at tilgå og bruge appen på disse enheder i overensstemmelse med vilkår og betingelser for mobilappen indeholdt i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

(1) dekompilere, reverse engineer, disassemble, forsøge at udvinde kildekoden til eller dekryptere app'en;

(2) foretage nogen form for modifikation, forbedring, tilpasning, oversættelse eller afledt arbejde from app'en;

(3) krænke nogen gældende love eller forskrifter i forbindelse med din adgang til eller brug af app'en;

(4) fjerne, ændre eller tilsløre nogen proprietær meddelelse (herunder meddelelse om copyright eller trademark) fra os eller app'ens licenshavere;

(5) bruge app'en til at skabe indkomst, drive kommercielt forretning eller øvrige formål som den ikke er designet eller beregnet til;

(6) gøre app'en tilgængelig over et netværk eller andet, der tillader adgang eller brug på flere enheder eller af flere brugere på samme tid;

(7) bruge app'en til at skabe produkter, tjenester eller software der, direte eller indirekte, konkurrerer med eller på nogen måde erstatter app'en;

(8) bruge app'en til at sende automatiserede forespørgslet til nogen websteder eller sende uopfordrede, kommercielle emails;

(9) bruge nogen form for proprietær information eller nogen af vores brugerflader til design, udvikling, fremstilling, licensgivelse eller distribution af nogen apps, tilbehør eller elektroniske enheder, der kan bruges med app'en.

Nedenstående yderligere vilkår og betingelser er p.t. kun tilgængelige på engelsk:

Apple and Android Devices

The following terms apply when you use a mobile application obtained from either the Apple Store or Google Play (each an “App Distributor”) to access the Site:

(1) the license granted to you for our mobile application is limited to a non-transferable license to use the application on a device that utilizes the Apple iOS or Android operating systems, as applicable, and in accordance with the usage rules set forth in the applicable App Distributor’s terms of service;

(2) we are responsible for providing any maintenance and support services with respect to the mobile application as specified in the terms and conditions of this mobile application license contained in these Terms and Conditions or as otherwise required under applicable law, and you acknowledge that each App Distributor has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the mobile application;

(3) in the event of any failure of the mobile application to conform to any applicable warranty, you may notify the applicable App Distributor, and the App Distributor, in accordance with its terms and policies, may refund the purchase price, if any, paid for the mobile application, and to the maximum extent permitted by applicable law, the App Distributor will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the mobile application;

(4) you represent and warrant that (i) you are not located in a country that is subject to a U.S. government embargo, or that has been designated by the U.S. government as a “terrorist supporting” country and (ii) you are not listed on any U.S. government list of prohibited or restricted parties;

(5) you must comply with applicable third-party terms of agreement when using the mobile application, e.g., if you have a VoIP application, then you must not be in violation of their wireless data service agreement when using the mobile application;

6) you acknowledge and agree that the App Distributors are third-party beneficiaries of the terms and conditions in this mobile application license contained in these Terms and Conditions, and that each App Distributor will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce the terms and conditions in this mobile application license contained in these Terms and Conditions against you as a third-party beneficiary thereof. 

THIRD-PARTY WEBSITES AND CONTENT

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content").

Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content.

Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms and Conditions no longer govern.

You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party.

You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.

SITE MANAGEMENT

We reserve the right, but not the obligation, to: 

(1) monitor the Site for violations of these Terms and Conditions;

(2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Terms and Conditions, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities;

(3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof;

(4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Site or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems;

(5) otherwise manage the Site in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Site.

PRIVACY POLICY

We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy found here: https://cifs.dk/privacy-policy. By using the Site, you agree to be bound by our Privacy Policy, which is incorporated into these Terms and Conditions. Please be advised the Site is hosted in Denmark.

If you access the Site from the United States, Asia, or any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in Denmark, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to Denmark, and you expressly consent to have your data transferred to and processed in Denmark.

COPYRIGHT INFRINGEMENTS

We respect the intellectual property rights of others. If you believe that any material available on or through the Site infringes upon any copyright you own or control, please immediately notify us at cifs@cifs.dk.

TERM AND TERMINATION

These Terms and Conditions shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS AND CONDITIONS, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS AND CONDITIONS OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE OR DELETE YOUR ACCOUNT

MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS

We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Site at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our Site. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Site without notice at any time.

We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Site.

We cannot guarantee the Site will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Site, resulting in interruptions, delays, or errors.

We reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the Site at any time or for any reason without notice to you. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the Site during any downtime or discontinuance of the Site.

Nothing in these Terms and Conditions will be construed to obligate us to maintain and support the Site or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith.

GOVERNING LAW

These Terms and Conditions and your use of the Site are governed by and construed in accordance with the laws of Denmarkapplicable to agreements made and to be entirely performed within Denmark, without regard to its conflict of law principles.

DISPUTE RESOLUTION

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms and Conditions (each a "Dispute" and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Binding Arbitration

If the Parties are unable to resolve a Dispute through informal negotiations, the Dispute (except those Disputes expressly excluded below) will be finally and exclusively resolved by binding arbitration.

CORRECTIONS

There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions that may relate to the Site, including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice.

DISCLAIMER

THE SITE IS PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE AND OUR SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SITE AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE’S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES LINKED TO THE SITE AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SITE, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SITE, (5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SITE BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SITE. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SITE, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES.

AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

LIMITATIONS OF LIABILITY

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.]

INDEMNIFICATION

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) [your Contributions]; (2) use of the Site; (3) breach of these Terms and Conditions; (4) any breach of your representations and warranties set forth in these Terms and Conditions; (5) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (6) any overt harmful act toward any other user of the Site with whom you connected via the Site.

Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it. 

USER DATA

We will maintain certain data that you transmit to the Site for the purpose of managing the Site, as well as data relating to your use of the Site. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Site.

You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AND SIGNATURES

Visiting the Site, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email and on the Site, satisfy any legal requirement that such communication be in writing.

YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SITE.

You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.

MISCELLANEOUS

These Terms and Conditions and any policies or operating rules posted by us on the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions shall not operate as a waiver of such right or provision.

These Terms and Conditions operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control.

If any provision or part of a provision of these Terms and Conditions is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and Conditions and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Terms and Conditions or use of the Site. You agree that these Terms and Conditions will not be construed against us by virtue of having drafted them.

You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms and Conditions and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms and Conditions.

CONTACT US 

In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact us at:

Instituttet for Fremtidsforskning
BlLOXHUB
Bryghusgade 8, indgang C, 3.sal
1473 København K
cifs.dk