Instituttet

Vi tror på, at fremtiden ikke tilhører nogen, men samtidig alle. Instituttet eksisterer for at bidrage aktivt til samfundets bedste, hvilket indebærer det bedste for flest mulige mennesker.

Instituttet

Om os

Instituttet for Fremtidsforskning blev grundlagt i 1969 på initiativ af tidligere Finansminister og Generalsekretær for OECD, professor Thorkil Kristensen. Instituttet blev etableret i samarbejde med visionære danske offentlige og private organisationer for at forbedre beslutningstagning via fremtidsforskning og for at bidrage til samfundsudviklingen.

Instituttet blev grundlagt som en selvejet, uafhængig non-profit tænketank. Instituttet er registreret som en forening for at gøre det muligt for organisationer og individer at blive medlem af Instituttet og derved få fuld adgang til vores udbud og indsigter.

Professor Thorkil Kristensen var direktør for Instituttet fra det blev stiftet indtil 1988, hvorefter Rolf Jensen tog over indtil 2000. I 1999 udgav Instituttet bogen, The Dream Society, skrevet af Rolf Jensen. Bogen blev en international bestseller og satte Instituttet på verdenskortet. Siden da er det internationale udsyn blevet udvidet, og et særligt nordisk fokus har karakteriseret kredsen af medlemmer og projekter.

I dag er Instituttet en global aktør, som arbejder for og med offentlige, private og akademiske organisationer verden over. Det indbefatter strategisk rådgivning af regeringer og Fortune 500-virksomheder såvel som startups og NGO'er.

Instituttet fører globalt i at anvende fremtidsforskningens metoder til at løse strategiske udfordringer for organisationer. Vores rådgivningsydelser omfatter megatrendanalyse, scenarieplanlægning, risikovurdering, innovationsprocesser og strategisk fremsyn.

Ud over vores rådgivningsydelser udgiver vi rapporter og magasiner, afholder diverse events, organiserer foredrag, workshops og kurser og lancerer forskellige joint-venture initiativer.

Instituttets overskud går ubeskåret til at fremme fremtidsforskning og til at opfylde vores fundats.

Siden 2018 har Daria "Dasha" Krivonos været Instituttets direktør.

Vores forskning

Der findes en lang række forskellige værktøjer og færdigheder, man kan bruge, når man studerer fremtiden. Nogle af disse, f.eks. scenarieplanlægning, har en lang historie, der går tilbage til 1960'ernes grundlæggelse af fremtidsforskning som disciplin. Andre, såsom 'Futures Literacy' (på dansk: fremtidsfærdigheder) har en stigende grad af vigtighed og bliver kontinuerligt studeret, udviklet og undervist i.

Via en systematisk, men åbensindet udforskning af, hvordan forskellige trends både enkeltvis og samlet påvirker samfundet, åbner nye forandringsspor sig for os, som ellers ville have været skjult. Vores forskning er baseret på antagelsen om, at fremtiden, til en vis grad, kan forklares af en række relativt sikre drivkræfter ('megatrends'), der løfter os fra fortiden til nutiden og videre til fremtiden. Andre aspekter af fremtiden er uden for vores kontrol, og det betyder, at fremtiden aldrig kan være entydig eller forudbestemt, og at en række usikkerheder skaber flere forskellige mulige veje for udvikling.

Faste antagelser om fremtiden bestemmer vores udsyn og dermed vores handlingsrum, så det er vigtigt hele tiden at udfordre disse antagelser for at opnå en mere fri tilgang til fremtidstænkning. Hvordan vi taler, skriver og tænker om fremtiden har aktiv påvirkning på fremtidens udformning, og det viser tydeligt, at vi har brug for mere, ikke mindre, bevidsthed om fremtiden i nutidens verden.

Vi bidrager alle til at forme fremtiden, og vores handlinger i dag har konsekvenser i morgen. Derfor har vores arbejde og forskning rod i princippet om, at fremtiden kan og skal påvirkes på et informeret og åbent grundlag. Netop dette er hovedårsagen til, at Instituttet har været en selvstyrende, non-profit tænketank, uafhængig af ydre kommercielle og politiske interesser, siden dets grundlæggelse i 1969.

Fokusområder

Vores arbejde spænder over en bred vifte af fokusområder. Find det område, som er særligt relevant for dig, og tag kontakt til vores fremtidsforskere, hvis du er interesseret i et samarbejde.

Medarbejdere

Instituttet består af en gruppe mennesker med mange forskellige professionelle, personlige og internationale baggrunde. Vi er alle drevet af vores fælles interesse og nysgerrighed om, hvordan fremtidens samfund vil udvikle sig, og hvad det vil udvikle sig til.