Fremtidens medier & public service

Udvikling af kontekstuelle scenarier og assistance til strategisk udvikling.

Fremtidens medier & public service
Opgave

Scenarieproces forud for strategiudvikling

Klient

NRK

Målsætning

At skabe et robust fundament for strategisk udvikling via scenarier for fremtidens samfund og public service.

Proces og resultat

NRK, den statslige norske public service udbyder af radio og TV, var ved at forberede fastlæggelsen af deres fremtidige strategi. Udgangspunktet var en virkelighed med udfordret public service med en mere fragmenteret befolkning og voksende individualisering såvel som øget global konkurrence med nye aktører. Sammen med NRK's topledelse gennemførte Instituttet en firedelt scenarieproces, der gjorde organisationen i stand til at udvikle en robust strategi, som kan fremtidssikre norsk public service i mere end ét muligt scenarie. Efterfølgende har vi arbejdet med NRK på flere projekter af strategisk relevans.

Ønsker du at deltage i et tilsvarende samarbejde?