Global Scanning Network

Medlemmer af GSN anvender horizon scanning til at identificere nye signaler på forandring og holde øje med igangværende udviklingstendenser, der er relevante for Instituttets forskning.

Vil du gerne vide mere om dette initiativ?

Instituttets Global Scanning Network (GSN) er et netværk bestående af Instituttets ansatte og et hold af globale ambassadører. Vores ambassadører er højtuddannede fagfolk, og de deltager i netværket seks måneder ad gangen, hvor de bidrager med ekspertindblik inden for videnskab, teknologi, politik, kultur, design, innovation, forretningsledelse, finans, marketing og branding. GSN repræsenterer en mangfoldig, global gruppe af individer, der byder ind med unikke observationer og skarpe indsigter i specifikke branchemæssige udfordringer.

GSN støtter Instituttet ved at indsamle, sammenligne og evaluere tidlige tegn på forandring - for eksempel nye teknologier, produkter eller forretningsmodeller. GSNs arbejde hjælper os med at identificere, hvad der sker lige nu og hvad der kunne ske i fremtiden. Disse indsigter bliver anvendt i vores rådgivningsarbejde og offentliggjort i vores rapporter og tidsskrifter.