Strategize Like A Futurist (Live-online)

Tag fremtidstænkning med i udformningen af strategi

Maj 6 - Jun. 16

Dette kursus hed før Applied Strategic Foresight

For on-site udgaven af dette kursus - Applied Strategic Foresight (on-site) - læs her

Instituttet for Fremtidsforskning har designet et målrettet kursus om anvendt strategisk fremsyn ('strategic foresight'). Dette gør vi fra vores position som en af verdenslederne inden for applicering af fremtidsstudier og fremsynsmetoder på specifikke samfunds- og forretningsmæssige udfordringer.

På dette kursus opkvalificerer vi kursusdeltagerne ved en struktureret tilgang til at forstå forandringsdynamikker, planlægning af alternative scenarier og fremtidsorienteret organisatorisk strategiudvikling, gennem anvendt strategisk fremsyn og fremtidsforskning. Kurset er designet som et målrettet, live-online kursus for at opnå maksimalt engagement og brugbar, praktisk læring. Dette gøres med en blanding af relevant teori og håndgribelige redskaber, som du kan bruge til strategisk fremsynethed i dit professionelle arbejde. Vores kursusledere deler ud af den viden og ekspertise, de har fra deres daglige arbejde med strategisk fremsyn og fremtidsrelaterede problemstillinger.

Kurset er populært blandt beslutningstagere, designere, strategiudviklere og andre, som gerne vil have et forspring, når det kommer til at arbejde strategisk med fremtidsrelaterede indsigter og usikkerheder.

Vi tilbyder, udover vores åbne kurser, eksklusive kurser for din organisation eller virksomhed, så du kan lære at bruge strategisk fremsyn i tæt samarbejde med dine kollegaer.

Kurset vil give dig:

 • Indsigt i de megatrends, der ændrer fremtiden, samt hvordan de kan påvirke din virksomhed eller organisation
 • Evnen til at identificere og forstå kritiske usikkerheder, der har indflydelse på dit fremtidige strategiske virke
 • Evnen til at skabe alternative billeder af fremtiden og til at udforme robuste, alternative fremtidsscenarier, der er relevante for din beslutningstagning - i stedet for blot at ekstrapolere nutidige trends
 • Viden om, hvordan man bruger Instituttets scenarieplanlægningstilgang som et redskab i strategisk analyse, så man udvikler strategisk agilitet og organisatorisk resiliens
 • Muligheden for at opbygge viden og styrke et "fremsyns-mindset" i din egen fremtidstænkning og samtidig udvide dit netværk ved at udveksle erfaringer og ideer med ligesindede fagfolk fra andre organisationer eller industrier

Om kurset

Strategisk fremsyn handler ikke om at komme med utallige vilde (og ofte vage) gæt om fremtiden. Det er i stedet en struktureret proces, som fokuserer på at udfordre gamle og ofte misforståede antagelser om fremtiden, skabe perspektiv, identificere nye muligheder samt bidrage til opbygningen af modstandsdygtighed, når man står over for stor usikkerhed og kompleksitet. Organisatorisk beslutningstagning forbedres ved at overveje alternative fremtider og udfordre underliggende antagelser.

Kurset fører deltagerne igennem Instituttets tilgang til anvendt strategisk fremsyn. Kernemodulerne, som kurset dækker, er:

 • At bruge fremtiden - Bliv fortrolig med, hvordan man "bruger fremtiden" gennem strategisk fremsyn, og hvorfor det aldrig har været vigtigere at udvikle kompetencer til at opnå indsigt i fremtidsalternativer, som man kan bruge til at guide sin strategiske tænkning.
 • At udforske forandringsdynamikker - Lær at bruge udforskningen af forandringsdynamikker som fundamentet for strategisk fremsyn, f.eks. ved at bruge 'the Futures Triangle' som et eksplorativt værktøj.
 • At opdage strategiske nøgle-usikkerheder - Lær, hvordan man identificerer og gør de vigtigste usikkerheder meningsfulde ved at forstå graden af usikkerhed, der findes i betydningsfulde strategiproblemstillinger.
 • At bygge fremtidsscenarier - Lær, hvordan man framer og udvikler robuste, alternative fremtidsscenarier og opdag alternative fremtidsperspektiver, der er relevante i beslutningstagningsprocessen.
 • At gå fra fremsyn til strategi - Lær, hvordan man forstår de strategiske implikationer af alternative fremtider, og hvordan man laver overgangen til fremtidsinformeret, strategisk beslutningstagning.

Format

Kurset afholdes live-online ved fire sessioner af 3,5 times varighed hver (inkl. 30 minutters pause) over to sammenhængende dage.

Kurset består af en blanding af live-online instruktion og hands-on online workshopaktiviteter, der faciliteres af Instituttets rådgivere/fremtidsforskere, som har mange års global erfaring. Undervejs vil vi kontekstualisere og diskutere det, vi har lært.

Antallet af tilgængelige kursuspladser er begrænset for at sikre tæt interaktion og feedback i gruppen. Kurset foregår på engelsk.

Kurset inkluderer:

 • Live-online instruktion og facilitering af Instituttets erfarne rådgivere og fremtidsforskere
 • Fordybelse i Instituttets tilgang til anvendt strategisk fremsyn
 • Adgang til Instituttets værktøjskasse, bestående af metoder inden for fremtidsforskning og strategisk fremsyn
 • Kursusmateriale (stillet til rådighed forud for kurset) samt præsentationsslides.
 • LinkedIn-certifikat for gennemførelsen af kurset
 • 1 års gratis Futures-medlemskab 
 • Netværksmuligheder med ligesindede fagfolk

Kurset udbydes i samarbejde med Hyper Island.

Få mere at vide om dette kursus:

Andre kurser