Kurser

Vi er førende i anvendelse af fremtidsforskningen til håndtering af organisatoriske og sektorspecifikke udfordringer.

Vores kurser er populære valg for beslutningstagere, strategiske planlæggere og folk, som ønsker at arbejde strategisk med fremtidens indsigter og usikkerheder i såvel den private som den offentlige sektor.

Vi træner vores kursusdeltagere i at imødegå og skabe deres fremtid igennem trendanalyse, scenarieplanlægning, strategiudvikling, business intelligence, innovation og risikohåndtering. Alle vores kurser er hands-on og aktivitetsorienterede med den rette sammensætning af relevant teori og håndgribelige værktøjer, så du kan anvende dine nye færdigheder i dit arbejde allerede dagen efter.

Du kommer ikke bare til at modtage viden; du kommer op af stolen og samarbejder med andre i underholdende og engagerende aktiviteter, som provokerer dig til at tænke i nye baner.

Vores kursusledere er erfarne kommunikatorer og undervisere, som også arbejder med strategiske og fremtidsorienterede opgaver for Instituttets medlemmer og kunder. Derfor byder kurserne ikke blot på teoretisk viden, men også praktisk erfaring og forståelse for virkeligheden i organisationer og virksomheder.

Aktuelle kurser

Få mere at vide om vores kurser: