Fremtidens Hybride Arbejdsplads 2030

Sammen med 5 partnere, er vi stolte af at kunne præsentere vores nye rapport om fremtidens arbejde og arbejdsplads.

Rapporten sætter fokus på rammerne for kontorarbejde efter mere end et år med covid-19 og dertilhørende samfundskrise. En krise som i et uforudset omfang og varighed har accelereret eksisterende udviklingstendenser, skabt nye problemstillinger og stresstestet arbejdslivet og arbejdspladsen for alle – i særdeleshed vidensarbejdere.

Ingen kender endnu rammerne for fremtidens gode arbejdsliv og -rum, men alt peger på, at den hybride hverdag er kommet for at blive. Fremtidens succesfulde samarbejdstilgange og -modeller for udførslen af arbejde skal udvikles under nuværende betingelser med hastige forandringer og udfordrede aktører. Vilkår, som sætter samarbejde og innovation under pres. Vi forventer stigende friktion mellem arbejdspladsaktører indtil organisationer finder en ny balance mellem kontor- og distancearbejde.

Rapporten er et diskussionsoplæg fra Instituttet for Fremtidsforskning med det formål fra et ledelses- og facility management-perspektiv at give en nuanceret forståelse for de væsentligste forandringer i markedet, som vi står tilbage med efter halvandet år med covid-19.

Rapporten er udarbejdet af Instituttet i samarbejde med Dansk Facilities ManagementNykreditNovozymesERIK arkitekter og DTU Management.

Du kan downloade rapporten ved at tilmelde dig her:

Ønsker du at vide mere om fremtidens hybride arbejdsplads?

Kontakt