Organisatorisk Træning

Vi tilbyder træningsprogrammer, der giver dit team eller din organisation muligheden for at arbejde tæt sammen, mens I udforsker fremtiden og lærer, hvordan I kan bruge strategisk fremsyn. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Organisatorisk Træning

Virksomheder og organisationer, der kultiverer brugen af strategisk fremsyn, klarer sig bedre, mens vi alle kontinuerligt står overfor kritiske usikkerheder. Og enhver organisation eller team kan udvikle færdigheder og processer, der muliggør bedre at handle på fremtiden.

Instituttet for Fremtidsforskning tilbyder vi eksklusive træningsprogrammer til din organisation, der hjælper dig med at integrere fremsyn og fremtidstænkning i dine organisatoriske processer og strategisk beslutningstagning. Vores erfaring viser, at når man aktivt beslutter at indgå i de samme læringsoplevelser som sine kollegaer, sidder ens lærings-outcome automatisk bedre fast i hele organisationen. Dette gør din organisation bedre i stand til at omdanne betydningsfuldt fremsyn til handlebare indsigter!

Alle vores træningsprogrammer er designet af vores eksperter, som har deres viden og ekspertise fra deres daglige arbejde med strategisk fremsyn og fremtidsrelaterede problemstillinger. Træningsprogrammerne ledes af en 'instruktor' og er bygget til at skabe så meget indlevelse og handlebar, hands-on læring som muligt - med den rigtige balance mellem relevant teori og håndgribelige værktøjer til strategisk fremsyn, du kan bruge i dit professionelle arbejde.

Alle vores træningsprogrammer kan skræddersyes til dine organisatoriske behov. Læs mere om vores forskellige program-formater nedenfor.

For mere information

Bootcamp - Using the Future

Grundlæggende fremtidstænkning og fremsyn

Små skridt kan skabe store forandringer. Vores Bootcamp er designet som en inspirerende introduktion til det grundlæggende omkring fremtidstænkning og fremsyn, med mål om at kultivere et "futures mindset". Dette vil gøre dig bedre i stand til at "bruge fremtiden" til at informere de beslutninger, du træffer både i dag og i morgen. 

Bootcampen giver dig

 • En robust introduktion til, hvordan man praktiserer fremtistænkning og fremsyn samt nøglekoncepter og -tilgange fra værktøjskassen til fremtidstænkning og fremsyn
 • Øget opmærksomhed på, hvordan vores forståelse af fremtiden former de beslutninger, vi træffer i dag
 • En bedre forståelse for, hvordan kognitive bias og stiafhængig tænkning kan have negativ påvirkning på vores evne til at se udover de eksisterende systemer og tankemønstre
 • Muligheden for at opbygge viden og kultivere et "futures mindset" til din egen fremtidstænkning, hvilket vil sænke de mentale barrierer for integrationen af remtidstænkning og fremsyn i din arbejdsmåde, projekter og organisatoriske processer

Bootcampen kan faciliteres live-online eller fysisk som 3-4 timers sessioner. Sessionerne består af et mix af inspirerende præsentationer, korte øvelser og refleksioner - for op til 30 deltagere. Dette skaber en interaktiv læringsoplevelse med den ønskede mængde feedback.

Kursus - Applied Strategic Foresight

At tage fremtidstænkning og fremsyn ind i strategi

Dette program forener fremtidstænkning og fremsyn med strategi og dykker ned i brugen af forskellige værktøjer og teknikker til at skabe bedre strategisk og politikmæssig foregribelse. Det baseres på en case, der er relevant for dit team og tager deltagere både gennem en detaljeret fremsynsproces, og hvordan man overgår fra fremsyns-outcome til strategisk og politikmæssige handling.  

Kurset giver dig

 • Håndfaste indsigter i de megatrends, der former fremtiden, og hvordan de kan påvirke dit organisatoriske miljø
 • En introduktion til, hvordan man praktiserer strategisk fremsyn samt erfaring med at bruge praktiske redskaber fra værktøjskassen til fremtidstænkning og fremsyn
 • Evnen til at genkende og forstå trends og udviklinger, såvel som en struktureret proces til at forstå de forandringsdynamikker, der påvirker dit fremtidige organisatorisk miljø
 • Evnen til at medskabe alternative syn på fremtiden og frame robuste alternative fremtider med deres relevans for beslutningstagning
 • Muligheden for at opbygge viden og kultivere et "futures mindset" for din egen fremtidstænkning
 • En dyb forståelse for, hvordan man altid kan sammenkoble fremsyn til strategiske mål for at operationalisere fremsyns-outcome til handlebare strategiske og politikmæssige handleplaner, der inspirerer forandring

Kurset er, per design, meget oplevelsesfokuseret og kan faciliteres live-online med flere 3-4 timers sessioner eller fysisk på vores lokation i København eller hos din organisation over 2-3 dage. Maksimum antal deltagere er 20 for at sikre en interaktiv læringsoplevelse og den ønskede grad af feedback.

Kursus - Emerging Strategic Risk Management

At tage fremtidstænkning og fremsyn ind i risikohåndtering

Dette program hjælper organisationer med at se ud over de nærmeste eller kortsigtede risici, der let kan identificeres og kvantificeres. Traditionel risikohåndtering har ofte en operationel natur, og de giver sjældent det fulde billede af relevante strategiske trusler, som en virksomhed eller organisation kan stå overfor på medium- og lang sigt. For mange organisationer lider af kortsigtet strategisk syn eller stoler for meget på kendte operationelle- og markedsrisici.

Kurset giver dig

 • En struktureret proces og konkrete værktøjer til at sikre, at risikohåndtering ikke kun indeholder kendte operationelle- og markedsrisici, men også adresserer langsigtede fremkommende strategiske trusler og usikkerheder
 • At blive tilpas med at bruge fremsyn og fremtidstænkning som værktøjer i strategisk risikohåndtering
 • Evnen til at forstå kritiske usikkerheder og forstå forandringsdynamikkerne, der påvirker dit fremtidige strategiske risikomiljø
 • Kendskab til, hvordan man skaber en risiko/mulighedsradar og linker fremkommende strategisk risikovurdering til forbedret strategisk beslutningstagning
 • Muligheden for at opbygge viden og kultivere et "foresight mindset" til din egen strategiske risikotænkning

Kurset er, per design, meget oplevelsesfokuseret og kan faciliteres live-online med to halvdagssessioner eller fysisk på vores lokation i København eller hos din organisation over én hel dag. Maksimum antal deltagere er 20 for at sikre en interaktiv læringsoplevelse og den ønskede grad af feedback.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan støtte din organisation med at opbygge intern fremtidstænkning og fremsynsevner.

Udforsk vores åbne kurser

Vi tilbyder åbne kurser løbende, herunder i 'Applied Strategic Foresight'. Se vores oversigt nedenfor for at se vores kommende kurser og datoer.

Se alle kommende åbne kurser

Instituttet for Fremtidsforskning har mange års erfaring med at arbejde med virksomheder og organisationer verden over, hvor vi bruger strategisk fremsyn på specifikke samfundsmæssige og forretningsrelaterede udfordringer.

Disse er vores 10 principper for strategisk fremsyn, der fungerer som fundamentet for måden, hvorpå vi tilgår strategisk fremsyn som en disciplin. Vi har samlet of raffineret principperne fra vores egne erfaringer samt taget inspiration fra andre tænkere og praktiserende inden for området.