Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler hvordan Instituttet for Fremtidsforskning (herefter IFF) håndterer og behandler persondata. "Personlig information" omfatter information om en identificeret eller identificerbar person eller virksomhed.

IFF er underlagt EU's General Data Protection Regulation (herefter GDPR). Vi anvender et højt beskyttelsesniveau og vil altid behandle din personlige information i henhold til gældende lovgivning og fortrolighedsprincipper.

Persondata registreret hos IFF bliver behandlet af IT-systemer, heriblandt computere og servere som kun IFF's ansatte har adgang til. Computerne og serverne er kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedstiltag bliver hele tiden overvåget for at sikre at vores brugerinformation bliver behandlet ordentligt og med respekt for brugerens rettigheder.

I det omfang at din personlige information bliver behandlet, har du ifølge GDPR ret til at få oplyst hvilke personlig informationer der er tilknyttet dig. Hvis det ser ud til at informationer eller data om dig er ukorrekte eller misvisende, har du ret til at forlange at få dem rettet, slettet eller blokeret. Du kan til hver en tid protestere mod brugen af dine data, og du kan også trække tilladelser for deres brug tilbage.

IFF forbeholder retten til at opdatere denne databeskyttelsespolitik. Den senest opdaterede version vil være tilgængelig på denne side.

Det følgende angår behandling og håndtering af information i forbindelse med en persons registrering for medlemsskab eller udfyldelse af andre formularer på vores hjemmesider www.cifs.dkwww.iff.dk, euroconstruct.dk og scenariomagazine.com.
Når en person registrerer sig for udvidede brugerrettigheder som medlem eller udfylder andre formulaer på vores hjemmesider, bliver informationen sendt sikkert over internettet til vores CRM-system. Sådan personlig information omfatter:

 • Virksomhedens navn
 • Kontaktperson
 • Titel
 • Organisation
 • Telefon
 • E-mail
 • Virksomheds- og faktureringsadresser
 • EAN-nummer
 • Momsnummer
 • E-mail til fakturering

Hvem har adgang til denne information?
IFF's stab, der behandler din information, har den nødvendige adgang for at kunne levere de med dig aftalte ydelser. IFF er underlagt den danske databeskyttelseslovgivning, herunder fortrolighed, og behandler persondata som foreskrevet heri. IFF's stab modtager desuden instruktion i overholdelse af reglerne for datasikkerhed.

Nå en virksomheds eller persons profil er oprettet, har kun brugeren og IFF's stab adgang til profilen. IFF's medarbejdere kan dele information fra virksomhedens eller personens profil med Instituttets øvrige medlemmer som del af aftalt promovering af profilen, men i sidste ende er det altid den enkelte virksomheds eller persons valg.

Vi beholder kun dine persondata i vores systemer i det længste af følgende tidsrum: (i) som nødvendigt for de relevante aktiviteter og ydelser; eller (ii) i en tilbageholdelsesperiode påbudt ved lov. Hvad angår vores nyhedsbrev, kan du når som helst forlange sletning af dine persondata i vores systemer ved at benytte vores fravælgelsesfacilitet (link oprettes snarest).

Dine persondata kan blive oplyst til eller delt med følgende modtagere: Offentlige myndigheder, serviceleverandører og IT-leverandører, herunder leverandører af cloud-tjenester.

Vores hjemmesider har diverse indhold, applikationer og services knyttet til sociale medier, som gør det muligt for dig at dele indhold med andre (samlet betegnet “sociale medietjenester”). Det er vigtigt at bemærke at personlig information som du bidrager med til disse sociale medietjenester kan blive læst, indsamlet og brugt af andre brugere af tjenesterne. Vi har ringe eller ingen kontrol over disse andre brugere og kan derfor ikke garantere at information, som du bidrager med på sociale medietjenester, vil blive behandlet i henhold til denne privatlivspolitik.

Vi forbeholder os retten til at overføre dine data til IT-leverandører, inklusive leverandører af cloud-tjenester, eller til leverandører af eksterne ydelser, som behandler og/eller opbevarer persondata på dine vegne.

Underlagt bestemmelserne i den relevante databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder:

 • Retten til at forlange adgang til dine persondata
 • Retten til berigtigelse af dine persondata
 • Retten til at få slettet dine persondata
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine persondata
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at komme med indvendelser over behandlingen af dine persondata

Bemærk at disse rettigheder ikke er absolutte, da de skal balanceres med lovkrav.

Du har også retten til at indsende en klage til Datatilsynet.

Kontakt
Instituttet for Fremtidsforskning
CVR-nummer: DK 24983528
BLOXHUB, Bryghusgade 8, Indgang C, 3. sal
1473 København K
Finn Ramstad, CFO & Fremtidsforsker
finn@cifs.dk