Rådgivning

Vi foretager målrettet forskning og støtter beslutningstagning i organisationer globalt gennem scenarieplanlægning, megatrend- og risikoanalyse, innovationsprocesser og strategisk fremtidsforskning.

Rådgivning

Instituttet for Fremtidsforskning har en lang historik og mange års erfaring med at arbejde med virksomheder og organisationer verden over og rådgive om strategisk fremtidsforskning, megatrendanalyser og scenarieplanlægning. Fremtidsforskning handler ikke om at forudsige fremtiden, men snarere om at opbygge en modstandsdygtighed og identificere de muligheder, der opstår i lyset af usikkerheden – samtidig med at man forholder sig åben over for kompleksiteten.

Vi er globalt førende i brugen af fremtidsorienteret metode, hvilket er udviklet til at løse strategiske, organisatoriske og forretningsmæssige udfordringer. Vi anvender metoderne til at støtte vores kunder i at fremtidssikre strategier, planlægge ud over prognoser, udføre risikoanalyse samt fremsynsdrevne innovationsprocesser.

Vores metoder er skræddersyede til at imødekomme netop dine udfordringer og behov, som vi vil matche med vores ekspertviden, som er udviklet gennem flere årtiers erfaring. Vores eksperter spænder over mere end ti forskellige akademiske og faglige discipliner, hvilket vi mener gør os i stand til at afspejle og reflektere det dynamiske virvar, der påvirker enhver moderne person, virksomhed eller organisation. Et samarbejde med os vil styrke din evne til at navigere i fremtiden såvel som din evne til at udforme den.

Instituttet for Fremtidsforskning arbejder eksplorativt og uafhængigt af særinteresser. Dette sikrer din organisation en dynamisk, anvendelig og uvildig tilgang, der leverer et resultat, der bygger på et 360-graders syn på fremtiden.

Hvordan Vi Arbejder

Samarbejde og handling

Vi arbejder i direkte samarbejde med kunder, medlemmer og globale ekspertpaneler. Vi har systematiseret vores co-creation-processer på en måde, der gør resultaterne relevante og lette at omsætte til praktiske handlingsplaner.

Udnytte intern og ekstern viden

Ved løbende at scanne horisonten for tendenser, udviklinger og disruptions kan vi holde os på forkant med globale forandringer. Vi inddrager førende tænkere i vores forskning og udnytter den kollektive viden fra de organisationer, vi samarbejder med.

Skabe en fælles forståelse

Vores proces fremmer inddragelsen af interessenter og den fælles meningsdannelse. Vi stræber efter en fælles fremtidsvision for at støtte den strategiske modstandsdygtighed og beslutningstagen samt styrke bevidstheden på tværs af organisationen og dens eksterne interessenter og kunder.

Vores Tilgang

Megatrends

Megatrends er langsigtede tendenser, der påvirker samfund globalt. De er som tektoniske plader, der bevæger sig under vores samfund, og som langsomt men sikkert påvirker alt omkring os. Vores mantra er: "Man kan ikke gemme sig fra en megatrend". Når man vil udvikle en solid og succesfuld strategi eller scenarieproces, er det essentielt at identificere de megatrends, der påvirker fremtiden for netop din organisation, og at være forberedt på deres virkninger.

Scenarier

Med scenarieplanlægning kortlægger vi de mulige og sandsynlige fremtidsudsigter, som din organisation skal være forberedt på at navigere i. Vi forankrer vores tilgang i de centrale usikkerheder, som din organisation står over for. Scenarier er levende fortællinger, der skildrer udviklingen i nøgleaspekter inden for det såkaldte ”PESTE framework”,  der omfatter politik, økonomi, samfund, teknologi og miljø. Tilsammen danner det baggrund for jeres fremtidige kontekstuelle miljø og skaber grundlaget for strategiudvikling og muligheden for at påvirke fremtiden aktivt. Nøglen er tanken om at "man kan planlægge for nogle ting det meste af tiden, men man kan ikke planlægge for alting hele tiden". Scenarier giver dig mulighed for at fokusere din indsats på de drivkræfter, der er afgørende for din virksomhed.

CIFS were our expert consultants and companions on this journey who helped us explore the future in an innovative, engaging, and creative way. We were extremely pleased with the four future scenarios that emerged and which will inform the interventions we will develop.
- Ena Nielsen, Assoc. Director, The IDA Institute, Denmark
Developing thought leadership positions on urban futures was a great project for us. CIFS did an outstanding job in providing future-driven perspectives on urban spaces.
- May Kristin Haugen, Head of Communications, COWI, Denmark
It was reassuring to work with CIFS when formulating our long-term vision for the future Irish exports in the food and drink industry over the next 25 years.
- Helen King, Director of strategic insight & planning, Board Bia, Ireland

Vores Tjenester

Strategi

Strategisk udvikling handler om at påvirke din organisations fremtid i den retning, du ønsker. Din strategi bør bygge på en grundig analyse, der giver et holistisk perspektiv på din organisations fremtidige kontekstuelle miljø og ikke mindst hvilke usikkerheder, der skal fokuseres på og arbejdes med. Vores tilgang giver værktøjer til at udvikle og eller fremtidssikre din strategi og skelne implicitte antagelser fra kritiske usikkerheder.

Risiko

Med udgangspunkt i megatrendanalyse hjælper vi med at forene kortsigtet operationel og forretningsmæssig risikostyring med langsigtede strategiske risici, da begge dele er skadelige for en organisations overlevelse. Samfundsmæssige udviklingsmønstre og megatrends er i sig selv hverken positive eller negative, men når de fortolkes ind i din konkrete organisatoriske virkelighed, kan de have en stor påvirkning. Vi vil udruste dig med værktøjer og metoder til selv at vurdere disse risici og erkende de udfordringer og muligheder, der følgeligt opstår i den nye horisont. Derudover kan vi hjælpe med at udvikle nøgleindikatorer, så I kan følge udviklingen i de førnævnte kritiske risikoområder.

Innovation

Innovation er nøglen til langsigtet konkurrencedygtighed på det globale marked og fungerer bedst i tæt sammenhæng med langsigtet tænkning, strategi og scenarier. Innovationen sker i dag, men er tiltænkt en fremtidig forbruger eller et fremtidigt behov. Forventninger om fremtiden udgør centrale pejlemærker, når vi hjælper organisationer med at finde nye koncepter og videreudvikle innovationsprocesser.

Cases

Kontakt

Vil du gerne høre mere om vores rådgivningstjenester?