Thor Svanholm Gustavfson

Ungdom, Uddannelse, Futures Literacy

Examples of Keynotes

  • Forestillinger om fremtiden – en introduktion til futures literacy og træning af forestillingsevnen

About Thor

Thor står i spidsen for at integrere futures literacy i det moderne uddannelsessystem, fra grundskole til videregående uddannelse, gennem Teach the Future Denmark, et initiativ ledet af Instituttet. Hans ekspertise ligger i at undervise i fremtids- og fremsynsmetoder samt i at planlægge og udføre tværfaglig forskning i krydsfeltet mellem uddannelse, teknologi, trivsel og den yngre generations perspektiver på fælles og individuelle fremtider. Thor fører tilsyn med forskellige projekter under Teach the Future Denmark, der fokuserer på at udvikle værktøjer, metoder og pædagogiske rammer. Disse initiativer har til formål at give undervisere mulighed for problemfrit at integrere "fremtiden" og undervise i fremtidskompetencer i skolernes læseplaner og pensum. Thors arbejde går ud på at generere viden og data om effekten af at undervise i fremtiden og fremme kapaciteter, der styrker den kollektive fremtidsbevidsthed gennem nyt, engagerende og legende indhold, der opmuntrer unge til at omfavne og praktisere fremtidsfærdigheder og fremsyn.

I sin rolle som rådgiver og fremtidsforsker ved Instituttet har Thor arbejdet tæt sammen med den private og civile sektor. Både med offentlige institutioner og i samarbejde med mellemstatslige enheder, hvor han har udviklet organisatoriske fremsynskompetencer og nye tilgange til social og systemisk innovation i forskellige sammenhænge og miljøer. Han har skrevet adskillige artikler om emner som den globale demografiske udvikling, by- og offentlig forvaltning, polarisering mellem by og land samt arbejdsmarkeder og færdigheder - alt sammen set fra et fremtidsperspektiv.

Baggrund

Gennem sin uddannelsesmæssige baggrund i antropologi og Science and Technology Studies (STS) har Thor udviklet en dybdegående samfundsvidenskabelig forskningserfaring, der gør det muligt for ham at dykke ned i sammenhængen mellem menneskelig adfærd, værdier, normer og teknologi. Denne ekspertise strækker sig til planlægning og facilitering af kreative og samarbejdsbaserede forsknings- og innovationsprocesser baseret på udforskende og brugerdrevne discipliner og tilgange. Med specialisering i entreprenørskabsstudier og praktisk erfaring fra tidligere roller i den private konsulentbranche har Thor stor erfaring med hvordan man fremmer kreativitet og innovation i organisationer, hvilket giver ham en holistisk og systematisk tilgang til fremtidsstudier, undervisning og leg i fremtidens uddannelse.

Interesseret i et foredrag med Thor?

Udfyld formularen forneden og bliv kontaktet af os.

Foredragsansvarlig